¿Qué pasa con las redes sociales cuando fallece un ser querido?

Què passa amb les xarxes socials quan mor una persona estimada?

4 gener 2024

Moltes persones s’han preguntat alguna vegada què passa amb les xarxes socials quan algú mor. La política general de les diferents plataformes és que ningú que no tingui les credencials d’un compte no pot accedir-hi. Tenint això present, la Llei de protecció de dades a Espanya ha previst aquesta situació i s’hi ha inclòs el concepte de “testament digital”, que no és més que el llegat de les claus i contrasenyes als hereus perquè puguin gestionar els perfils socials de la manera que ens agradaria després de morir. A Roques Blanques t’expliquem quines opcions hi ha.

Usos de les xarxes socials quan mor una persona estimada

La legislació espanyola reconeix l’anomenat “dret a l'oblit”, que permet sol·licitar la supressió de les dades a internet d’una persona quan mor. En aquest cas, serien els familiars els encarregats de dur a terme aquesta gestió, encara que les opcions són variades.

Creació d’un memorial

La primera opció no és l’eliminació total del perfil de la persona, sinó transformar-lo en un espai per a la memòria i el record.

Algunes plataformes ofereixen la possibilitat de fer que un compte sigui commemoratiu (és una de les possibilitats de Facebook per a les persones que falten). Per fer-ho possible, s’ha de comunicar la defunció d’aquesta persona i verificar qui és l’hereu del seu perfil. Aquesta persona estarà autoritzada des d’aquest moment a fer publicacions i acceptar sol·licituds, però no tindrà accés als missatges privats de la persona difunta.

La mecànica és diferent en funció de la xarxa social i no totes tenen disponible aquesta possibilitat.

Eliminació per sol·licitud

Si no es vol que aquest perfil perduri com a lloc per al record i es desitja eliminar el compte al més aviat possible, les diverses plataformes ofereixen formularis que, una vegada omplerts i aprovats, permeten eliminar definitivament el perfil d’una persona.

Caldrà fer la sol·licitud corresponent i aportar la documentació que s’exigeixi per a verificar que aquesta persona ha mort, incloent-hi el certificat de defunció i una prova de ser l'hereu d’aquests perfils socials.

Algunes plataformes, a més del formulari esmentat, també ofereixen l’opció de fer aquest tràmit per correu electrònic, fet que no exclou l’aportació de documents i el seguiment d’una sèrie d’instruccions per a completar el procés.

Eliminació automàtica per inactivitat

Hi ha la possibilitat que un familiar faci el tràmit d’eliminar les xarxes socials d’una persona que ha mort o gestionar-les d’alguna altra manera. En aquest cas, és molt possible que la mateixa plataforma s’encarregui amb el temps d’esborrar-ne el rastre a internet.

Hi ha xarxes socials que tenen la política de donar de baixa automàticament els perfils dels usuaris inactius. Per tant, com que una persona morta deixarà de fer servir els seus comptes, després d’un temps establert aquests seran eliminats per defecte.

Com es donen de baixa les xarxes socials de persones que han mort?

Si vols donar de baixa Facebook o alguna altra xarxa social per defunció, has de fer un seguit de passos que et permetran eliminar definitivament el perfil de la persona estimada que ha faltat. Com es donen de baixa els comptes en línia i xarxes socials? Aquestes són les opcions:

Donar de baixa Facebook per defunció

Com es dona de baixa el compte de Facebook d'una persona que ha mort? Hi ha dues opcions:

  1. Envia una còpia escanejada o una fotografia del certificat de defunció de la persona propietària del compte.
  2. Si no el tens, has de proporcionar algun document que acrediti que pots representar aquesta persona i que en verifiqui la defunció (poder notarial, certificat de naixement, última voluntat o testament, declaració de béns, obituari o esquela…).

Quan reuneixis la documentació pertinent, hauràs d’enviar-la pel formulari i indicar l’opció que prefereixis per al compte de la persona.

Donar de baixa Twitter per defunció

També pots eliminar un compte d’X (abans dit Twitter). En aquest cas, aquesta xarxa social no dona accés en cap cas al perfil de la persona que ha faltat, per la qual cosa l’única opció possible és omplir el formulari i seguir les instruccions per a donar de baixa el compte definitivament.

Per fer-ho, et sol·licitaran alguna documentació per correu electrònic: DNI, certificat de defunció i altres dades de la persona que ha faltat. Una vegada revisada, i amb garantia de confidencialitat, el perfil serà eliminat.

Donar de baixa Instagram per defunció

Com que pertany a la mateixa companyia que Facebook (Meta), la política d’Instagram és la mateixa que la d’aquella xarxa quan mor una persona. Per tant, hi ha diverses opcions per a gestionar el perfil de la persona que ha mort. Una d’aquestes és l’eliminació definitiva del compte.

Hauràs d’omplir un formulari i aportar documents com el certificat de defunció o algun altre que provi qui és el propietari del compte (partida de naixement, testament, últimes voluntats, etc.).

Donar de baixa altres plataformes socials

Què passa amb les xarxes socials quan mors? La política d’eliminació de comptes de persones que han mort és diferent en cada plataforma, per tant cal revisar les opcions de cadascuna per a saber com s’hi ha de procedir.

Per exemple, en altres xarxes socials com Linkedin, cal acudir a l’apartat d’Ajuda i entrar a la secció Membre de Linkedin difunt. Aquí has de completar la informació sol·licitada:

  • URL del perfil que es vol eliminar.
  • Adreça electrònica de la persona morta.
  • Acreditar amb documents la relació amb el propietari del compte.
  • Data de naixement.
  • Enllaç a l’esquela.
  • Última empresa en la qual va treballar la persona que ha faltat.

A més, aquesta plataforma es guarda el dret de posar-se en contacte amb tu per sol·licitar-te més documentació si cal. Per tant, els tràmits i els documents són semblants, però cal fer el tràmit expressament.