Classe:
Sepultura vertical d'un únic departament
Destí:
Taüts
Període de concessió:n:
5,10 o 20 anys

Preus Nínxols a cementiri: tipus i preus

Concept Import
Nínxols amb concessió de 5 anys 618€
Nínxols amb concessió de 10 anys 1.139€
Nínxols amb concessió de 20 anys 1.565€
Inhumació 260€
Conservació anual del nínxol 35€

Sol·licita més informació
Le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el presente formulario serán tratados por ELYSIUS EUROPA, S.L. (ÁLTIMA) y GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS NOMBER, S.L. (GIC), ambos como responsables del tratamiento, quien los tratarán con la finalidad de atender la consulta realizada. Y, si nos autoriza, para desarrollar acciones comerciales en general y, en particular, elaborar un perfil comercial a partir de sus preferencias personales que nos permita ofrecerle información, publicidad y promoción comercial de productos, servicios y actividades, propios o de otras entidades, de su interés relacionados con servicios funerarios, por cualquier medio, incluidos los telemáticos.
La legitimación para ambas finalidades es el consentimiento.
No alquilamos ni vendemos información por contraprestación monetaria, pero sí podemos compartir y divulgar información (incluida información personal) con proveedores que realizan tareas en nuestro nombre, como encargados de tratamiento. Así como, entre empresas del Grupo Áltima para brindar soporte o con las finalidades recogidas en nuestra Política de privacidad, o en el contexto de una relación contractual. También podemos compartir información personal cuando así lo requiera la ley o en respuesta a solicitudes válidas de la administración pública.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiendo su petición al C/ Saragossa, 6 08830 Sant Boi de Llobregat o al correo electrónico protecciondatos@altima-sfi.com o protecciondatos@nomber.es indistintamente.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

Tipus de nínxols de cementiri

Els nínxols són l’espai o el lloc que serveix per a contenir els cossos o les restes de les persones difuntes. Aquesta sepultura és la més tradicional, però existeixen d’altres, com són les tombes o els panteons amb major capacitat.

També existeix un altre nínxol per a cendres encarregat del resguard d’aquestes; aquest és recomanat per a incineracions, per les seves dimensions i característiques, i es coneix com a columbari. D’altra banda, hi ha les tombes, que són els nínxols clàssics del cementiri, on la sepultura es realitza al propi terreny i on s’enterren els taüts o les cendres després de fer la cerimònia d’enterrament.

Nínxols

Els nínxols al Cementiri Comarcal Roques Blanques són sepultures verticals amb 1 departament destinat a taüts. Aquests nínxols es troben ubicats al vessant de la muntanya, integrant-se així amb el paisatge natural que defineix el cementiri. Hi ha la possibilitat de col·locar una làpida i un marc amb gerros.

Nínxols verds


Els nínxols verds són considerats com un jardí vertical modular amb gran varietat d’espècies que s’encarreguen de configurar un nou paisatge.

Aquest compta amb l’estructura d’una sepultura vertical amb un departament destinat a taüts. El preu inclou làpida verda i una placa de fusta amb gravació. El seu període de concessió pot ser de 10 o 20 anys.

Preu i concessió de nínxols al Cementiri Comarcal de Roques Blanques

Els nínxols de cementiri no es poden adquirir a perpetuïtat com a tal, ja que la major part d’aquests són de propietat municipal. És per això que s’ofereixen concessions administratives temporals on es paga el dret d’ocupació per un temps determinat.

El preu dels nínxols a Barcelona variarà d’un cementiri a un altre. Tot dependrà sempre del lloc que s’esculli. En el cas del Comarcal Roques Blanques, els nínxols a Barcelona posseeixen un únic departament, i els seus preus varien d’acord amb la concessió. 

21% IVA Inclòs.