Tipus d’urnes funeràries

Les urnes funeràries són els recipients on es guarden les cendres del difunt. A Roques Blanques comptem amb diversos tipus d’urnes funeràries, les quals es poden classificar principalment segons el tipus de material utilitzat, el seu acabat o la seva estètica.

Actualment, comptem amb urnes funeràries que s’adeqüen al criteri del que cada família necessita. A continuació, t’ensenyem els tipus d’urnes funeràries que t’oferim.

urna lagrima
Urna Tree Root
Urna biodegradable - arbol
Urna bambú

Urnes funeràries segons el seu material

Existeix una gran varietat de materials que oferim per a la fabricació d’urnes per a cendres humanes, les més utilitzades solen ser:

  • Urnes de ceràmica

  • Urnes de fusta

  • Urnes d’alumini

  • Urnes de vidre

  • Urnes de llautó

  • Urnes de metall, acer o coure.

La tria del material de l’urna de cendres dependrà de la necessitat i les condicions que exigeixin els familiars o persones properes, així com del destí que s’esculli per a les cendres del difunt. Des de Roques Blanques comptaràs amb tota l’assessoria necessària i amb un excel·lent servei per a realitzar la millor selecció.

Urnes biodegradables

Aquest tipus d’urnes funeràries per a cendres són una recent innovació pel que fa a urnes cineràries. I, per suposat, nosaltres t’oferim aquest producte. 

Aquestes urnes estan fetes amb materials que es degraden en l’ambient en el que es dipositen, ja sigui a l’aigua o a terra, ja que la finalitat és que l’urna contribueixi a una descomposició més ràpida, però que alhora no perjudiqui el medi en el que es faci el comiat del teu ésser estimat.

Aquest tipus d’urnes sol utilitzar-se, principalment, quan els familiars decideixen fer la inhumació als nostres espais naturals.

Urnes biodegradables

Capacitat i preus de les urnes funeràries

Les urnes funeràries solen tenir una capacitat d’entre 3 i 5 litres aproximadament.

Els preus de les urnes per a cendres varien depenent del material amb què estan fetes. Disposem d’urnes funeràries barates i, per suposat, comptem amb versions més cares, però sempre podràs triar les urnes funeràries que millor s’adaptin al teu gust i pressupost. 

Com pots veure, des de Roques Blanques oferim un ampli catàleg d’urnes i solucions per a inhumació de cendres, per a que la família pugui escollir les urnes per a cendres d’adult que millor s’adaptin a les seves necessitats.

Addicionalment, t’oferim el nostre servei més recent, el qual es tracta de la custòdia de les urnes funeràries. Sabem que el fet de donar un últim adeu a un ésser estimat suposa un moment transcendental i significatiu que alguns cops requereix d’un temps prudencial per a prendre la millor decisió. Per això, nosaltres ens encarreguem de custodiar l’urna amb les cendres mentre decideixes quin serà el seu destí.

Urnas biodegradable 2
Urnas árbol
urna olivera
Urna marrón