Política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS CA

Qui és el responsable del tractament?

Identitat:

  ELYSIUS EUROPA, S.L.

  GESTIÓ INTEGRAL CEMENTERIS DE NOMBER, S.L.

  Email
protecciondatos@altima-sfi.com protecciondatos@nomber.es

+ veure més

           

Per què utilitzem les dades personals i quina és la base de legitimació?

Execució contracte: Prestar serveis, gestionar el pagament, contactar amb el client.

Consentiment: Atenció consultes, màrqueting.

Interès legítim: Enviar info comercial.

Obligació legal: Sol·licituds interessades.

+ veure més                                        

 

Quines dades tractarem?

 •  Dades identificatives
 •  Dades de contacte
 •  Dades econòmiques i bancàries
 •  Dades acadèmiques i professionals
 •  Dades historial navegació

+ veure més   

Comunicarem les teves dades a tercers?

Es contracten serveis auxiliars amb proveïdors de serveis que, com a encarregats de tractament, s'han compromès al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la contractació.

+ veure més                                         

 

Quan i com recollim les teves dades?

Recopilem informació sobre tu quan sol·licites informació a través de formularis de la web.

+ veure més

Quins drets pots exercitar i com?

Teniu dret a accedir, rectificar o suprimir les vostres dades personals. En alguns casos, també tens altres drets, per exemple, a oposar-te a fer servir les teves dades oa portar-les.

+ veure més

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

ELYSIUS EUROPA, S.L. i GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, S.L., respecten la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i apliquen les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de què tots dos són coresponsables, compleixen amb la referida normativa.

1.     QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

 Els responsables del tractament de les dades personals som:

ELYSIUS EUROPA, S.L., amb la seva marca comercial ALTIMA SERVEIS FUNERARIS (d'ara endavant, “ÀLTIMA”), amb domicili social al c/ Saragossa, núm. 6 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) CP 08830 i CIF B-63230759.

GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, S.Lsocietat que opera a Espanya en la gestió integral de cementiris (d'ara endavant, “GIC DE NOMBER”), amb domicili social al c/ Saragossa, núm. 6 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) CP 08830 i NIF B-59357707.

En altres paraules, tant GIC DE NOMER com ÀLTIMA (d'ara endavant, conjuntament “Nosaltres” o “Corresponsables”), som Corresponsables del tractament i ens fem càrrec conjuntament de tractar i protegir les dades personals. Totes dues entitats donarem resposta a qualsevol dubte o petició.

2.     QUINES DADES PERSONALS TRACTAREM?

Únicament tracta les dades personals que són rellevants per als fins esmentats a l'apartat 4. En concret, tractem les següents categories de dades personals de l'interessat (llista indicativa, no exhaustiva), amb independència de la legitimació del tractament i que s'obtinguin de terceres fonts o directament de l'interessat:

 • Dades identificatives: nom, cognoms i número didentitat/passaport.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon
 • Dades econòmiques i bancàries, necessàries per a la correcta prestació del servei.
 • Dades del servei contractat. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació del servei.
 • Altres dades facilitades voluntàriament per l'interessat o tercer en contactar per qualsevol motiu (efectuar una reclamació o consulta, etc.) i donar resposta. Si sou client, quedareu integrats a l'expedient del contracte i s'utilitzaran per a la correcta prestació del servei (dades de contacte d'un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzades pel client per realitzar gestions diverses en nom seu en relació amb el vostre contracte).
 • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, experiència professional, i totes aquelles dades que s'incorporin al CV, en el cas dels processos de selecció.
 • Dades de l'historial de navegació: adreça IP, pàgines web visitades i país des del qual es fa la connexió.

Amb caràcter general, només es tractaran les dades personals de menors d'edat quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per al tractament que sigui necessari en execució del contracte/servei corresponent, el compliment d'una obligació legal i/o en el nostre interès legítim.

3.   ¿QUAN I COM OBTINTEM LES DADES?

 

El lliurament de dades personals a través dels formularis de la web és absolutament voluntària, si bé la manca de facilitar determinades dades pot provocar la impossibilitat d'obtenir resposta.

De la mateixa manera, hi haurà dades de caràcter personal requerides per a la prestació de serveis contractats que serà imprescindible proporcionar; en aquest cas informarem del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

En aquest sentit, s'inclou en el concepte de “client” qualsevol interessat que tingui la condició de: declarant, contractant, mort, designat, familiars del difunt o drethavent, que estableixi una relació contractual o de serveis. En cas que les dades personals siguin aportades per persona diferent del seu titular, recaurà en l'aportant l'obligació de traslladar prèviament aquesta informació al titular de les dades personals, així com de demanar-ne el consentiment quan sigui necessari per al seu tractament per part nostra.

 

4.     PER QUÈ UTILITZEM LES DADES PERSONALS I QUINA ÉS LA BASE DE LEGITIMACIÓ  

Utilitzem les dades personals amb les següents finalitats i amb la base legitimadora següent segons el cas:

 

FINALITAT

BASE LEGAL

Executar i mantenir la relació contractual, incloent-hi la comunicació a les entitats financeres de les dades personals estrictament necessàries per fer els pagaments acordats.

Aquesta finalitat inclou el tractament de dades per, principalment:

-   Gestió de les dades de familiars i difunts per a la prestació de serveis, com ara sepultura, cendres, manteniment i neteja de làpides.

-   Contactar amb clients en relació amb comunicacions informatives relacionades amb els productes o serveis contractats, incloent-hi l'enviament d'enquestes de qualitat sobre els productes o serveis prestats.

-   Gestionar el pagament dels serveis contractats i/o productes comprats, independentment del mitjà de pagament utilitzat.

-   Amb finalitats de facturació, així com posar a disposició de l'usuari els tiquets i factures dels serveis i/o productes contractats.

 

Execució d'un contracte (art. 6.1.b) RGPD):

La negativa a facilitar les dades sol·licitades podria tenir com a conseqüència la impossibilitat de subscriure o mantenir aquest contracte.

Atenció de consultes i sol·licituds que usuaris o potencials clients efectuïn. Es tractaran amb la finalitat de gestionar o resoldre la consulta, sol·licitud o petició realitzada.

S'informa a l'usuari que, si opteu per posar-vos en contacte a través del servei d'atenció al client telefònic, la vostra trucada podrà ser gravada per donar tràmit a la consulta, sol·licitud o petició realitzada per l'usuari.

-  Màrqueting. Es tractaran dades de caràcter personal per gestionar l'enviament d'informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats del vostre interès relacionats amb els serveis funeraris, inclòs per mitjans electrònics (correu electrònic o SMS).

Gestionar dades aportades al CV pels candidats a un lloc de treball, amb la finalitat de realitzar el procés de selecció i reclutament.

Crear perfils dels interessats basats en les seves preferències i interessos personals, que s'obtenen d'informació facilitada pels mateixos interessats i de l'anàlisi del comportament en rebre les nostres comunicacions o en navegar per internet. Farem servir aquests perfils per enviar comunicacions que s'ajustin a les preferències, interessos i comportament mostrat pels interessats. No es prendran decisions individuals automatitzades sobre la base dels perfilats esmentats. Els interessats podran exercir el seu dret d'oposició i revocar el consentiment al tractament de les seves dades personals per a fins de màrqueting directe, incloent-hi el dret a oposar-se a activitats de perfilat quan aquestes es realitzen amb fins de màrqueting directe.

-  Personalitzar certes funcionalitats de les pàgines web (per exemple, l'idioma de visualització del contingut) segons les preferències de navegació manifestades pels interessats i analitzar el seu comportament de navegació (per exemple, seccions que susciten un major o menor nombre de visites) amb l'objectiu de millorar els serveis oferts a través del web. Hi ha més informació al respecte a la Política de Cookies de la pàgina web.

Consentiment (art. 6.1.a) RGPD):

Els interessats poden atorgar el seu consentiment a través de formularis de recollida de dades, fent clic als botons d'acceptació o marcant caselles, responent a correus electrònics o fent qualsevol altra clara acció afirmativa.

Els interessats podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment, tal com es detalla a l'apartat 8. En qualsevol cas, la retirada del consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

-   Dades de contacte professionals per a la gestió del cementiri.

-   Contactar quan hi hagi una relació contractual, a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, per a enquestes de qualitat i similars, que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats, també per analitzar la satisfacció de la qualitat de l'atenció rebuda davant una consulta; a aquest efecte podríem posar-nos en contacte a través de telèfon i/o correu electrònic.

-  Enviar informació comercial, a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, quan hi hagi una relació contractual amb l'interessat i la informació sigui sobre productes i serveis similars als contractats. Els interessats podran exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades personals per a fins de màrqueting directe.

-  Respondre sol·licituds d'informació i suggeriments de clients.

-  Realitzar tasques de manteniment de pàgines web per oferir un entorn segur als usuaris.

 

Interès legítim dels coresponsables i/o de tercers (art. 6.1.f) RGPD):

Considerem que l'interès legítim en què fonamenta el tractament de les dades personals preval sobre els drets i les llibertats fonamentals dels interessats, i entenem, per altra banda, que els nostres clients poden raonablement esperar que la seva informació personal es tracti per a aquestes finalitats, ja que el tractament:

·  En existir una relació contractual prèvia, a través de la qual vam obtenir de forma lícita les dades de contacte dels seus clients per emprar-los per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació per part d'aquest (art. 21.2 LSSI).

·  És per a enviaments d'enquestes de satisfacció per poder prestar un millor servei.

· És part de la gestió ordinària d'un grup d'empreses, que suposa compartir informació amb les companyies del Grup Áltima.

En qualsevol cas, els interessats poden sol·licitar més informació en relació amb l'interès legítim o exercir el seu dret d'oposició, enviant aquesta sol·licitud a protecciondatos@altima-sfi.com oa protecciondatos@nomber.es.

Atendre les sol·licituds dels interessats o afectats a l'exercici dels drets que estableix el RGPD.

Obligació legal (art. 6.1.c) RGPD)

Necessitem tractar les dades personals sol·licitades per complir obligacions legals.

 

5.     PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES?

Les dades derivades de l'execució d'un contracte es conservaran mentre es mantingui la relació contractual que hàgim establert, per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació, haurem de conservar les dades degudament bloquejades durant un període addicional en què poguessin existir qualssevol responsabilitats legals derivades de serveis facilitats o dels tractaments realitzats.

Les dades personals facilitades per a altres gestions diferents de la relació contractual, com ara consultes, sol·licitud d'informació o presentacions, etc., es conservaran pel temps que resulti necessari per gestionar la seva sol·licitud, més un període addicional a efectes d'atendre possibles responsabilitats legals derivades la mateixa.

En cas que se'ns hagi autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les dades fins al moment en què se'ns indiqui que voleu deixar de rebre ofertes, fins i tot encara que hagi finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

Les dades de candidats seran conservades durant el termini de dos anys a comptar de la recepció del currículum, conclòs aquest termini es procedirà automàticament a la seva destrucció.

Per al compliment d'obligacions legals i formulació, exercici i defensa de reclamacions una vegada revocades les autoritzacions d'ús de les vostres dades mitjançant la retirada del vostre consentiment, o finalitzades les relacions contractuals o de negoci que hagi establert amb nosaltres, conservarem les vostres dades únicament per a complir les obligacions legals i per permetre la formulació, exercici o defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals.

Tractarem aquestes dades aplicant-los les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir que només són utilitzades per a aquestes finalitats.

Destruirem les vostres dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l'activitat i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes.

6.     DESTINATARIS DE DADES PERSONALS

(i) Entitats del Grup: Podem compartir les vostres dades personals amb les entitats pertanyents al Grup Àltima, empreses matrius i/o subsidiàries, per a les finalitats previstes en aquesta Política de Privadesa.

Us informem a més específicament, que les Entitats del Grup Àltima comparteixen amb diferent grau d'integració, serveis comuns informàtics i de prestacions de serveis de comptabilitat, gestió de personal i nòmines, entre d'altres, per tal d'aprofitar les sinergies existents, optimitzar recursos i oferir un millor servei als clients.

(ii) Altres Entitats: Les dades personals podran ser així mateix comunicades a altres empreses relacionades amb els serveis funeraris, com asseguradores o mutualitats, col·laboradors i prestadors de serveis, tals com, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: cementiris, enterradors, marbristes , premsa o qualsevol altre mitjans de comunicació físic o digital d'esqueles, pèrits, advocats, auditors, consultors, especialistes en tràmits de gestoria, entitats financeres, i altres proveïdors i professionals, els quals tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte del responsable, amb la finalitat de garantir els serveis prestats per aquest responsable en lexecució del contracte o servei, complir amb les obligacions derivades de la normativa aplicable, en interès legítim i/o conforme el consentiment prestat si és el cas.

Seguim uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure-hi el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre d'altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades del responsable; i suprimir o tornar les dades un cop finalitzi la prestació dels serveis.

(iii) Organismes i Autoritats Oficials: Les dades personals seran facilitades a tots aquells destinataris a qui estigui obligat a comunicar aquesta informació en compliment d'obligacions legals, incloent-hi, de manera merament enunciativa i no limitativa: Organismes i Administracions Públiques competents, com l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària o les Hisendes Forals, les autoritats de control de protecció de dades personals, les autoritats de control sanitaris i mediambiental, els jutjats i els tribunals, el ministeri fiscal i/o les forces i els cossos de seguretat de l'Estat.

 

7.     TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES FORA DE L'EEE

Nosaltres tractem les vostres dades dins de l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitéssim utilitzar proveïdors de serveis que realitzin tractaments fora de l'EEE o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i la legitimitat del tractament les dades.

 

8.     QUINS DRETS POTS EXERCITAR I COM?

La normativa reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades, aplicables a tot interessat/afectat:

DRET

CONTINGUT

 

Accés

Teniu dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no dades de caràcter personal que us concerneixen, així com a accedir a les dades personals que disposem vostres.

 

Rectificació

 

Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incomplets.   

Supressió

Podreu sol·licitar que eliminem les dades personals que us concerneixen quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per les quals van ser recollides.

Oposició

Podrà sol·licitar que no tractem les dades personals quan siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim. Nosaltres deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l'exercici/defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades en els casos següents: (i) Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les vostres dades; (ii) Quan el tractament és il·lícit, però l'interessat s'oposa a la supressió de les dades; (iii) Quan no necessitem tractar les vostres dades, però l'interessat les necessiteu per a l'exercici o la defensa de reclamacions; (iv) Quan l'interessat s'hagi oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Rebre en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, les dades personals facilitades, així com transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en un contracte, i s'efectuï per mitjans automatitzats.

Presentar una reclamación

En tot cas, com a afectat o interessat, té dret a presentar una denúncia davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

L'usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a través de l'adreça de correu postal següent: C/ Saragossa, 6, 08830 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a l'ATT. DEPARTAMENT RESPONSABLE RGPD. També serà vàlida la comunicació realitzada per l'usuari a l'adreça de correu electrònic: protecciondatos@altima-sfi.com o protecciondatos@nomber.es. En qualsevol de les vies, haurà d'aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s'actuï a través de representació legal caldrà aportar, a més, DNI del representant i document acreditatiu de la representació.

9.     ESTAN ASSEGURANCES LES DADES PERSONALS?

Assegurem la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix la seguretat d'aquestes, adoptant les mesures necessàries per evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

10.  CAMNVIS LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Realitzarem una revisió d'aquesta Política de Privadesa cada vegada que resulti necessari per mantenir-lo degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments. Per tal que pugui valorar l'oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat.

Us avisarem pels canals de comunicació habituals sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta política de privadesa.

Aquesta Política de Privadesa ha estat revisada i publicada el 18/01/22.