Avís legal

AVÍS LEGAL CA)

ELYSIUS EUROPA, S.L., amb la seva marca comercial ÀLTIMA SERVEIS FUNERARIS (d'ara endavant, “ÀLTIMA”) i GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOM (d'ara endavant, “GIC”) compleixen amb els requisits establerts a la Llei 34/2002, d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d'abril de 2016 ("RGPD") i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i posa en coneixement les condicions generals dús de la present web mitjançant el present Avís Legal.

 

IDENTIFICACIÓ DEL PROPIETARI DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: ELYSIUS EUROPA, S.L.

Denominació comercial: ÀLTIMA SERVEIS FUNERARIS

NIF: B63230759

Domicili social: c/ Saragossa, 6, CP 08830 Sant Boi de Llobregat

Dades registrals: Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35981, Foli 164, Full B273331, Secció General.

 

Denominació social: GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, S.L

NIF: B59357707

Domicili social: C/ Narcís Monturiol, s/n, Sant Just Desvern (Barcelona) CP 08960

Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 28.995, foli 220, full número B-2609.

Si teniu qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest Avís Legal, o si voleu fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau adreceu-vos:

 • Tel.: 93.654.59.28

 • Fax: 93.640.76.04

 • Email: info@altima-sfi.com

Els propietaris del present lloc web www.gicdenomber.es (d'ara endavant, “Web” o “Lloc Web”), manifesten que les societats següents formen part del mateix grup de societats als efectes previstos a l'article 42 del Codi de Comerç Espanyol , dins del nom comercial: «GRUP ÀLTIMA». En aquest sentit, cal indicar que aquest document legal desplega plens efectes en totes les relacions jurídiques, sigui quina sigui la seva naturalesa, mantingudes amb les societats del «GRUP ÀLTIMA» detallades a continuació:

ÀLTIMA SERVEIS FUNERARIS, S.L.

NIF: B58387721

Domicili social: Av. Gran Via, núm. 205 - L’Hospitalet de Llobregat (08908)

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 23586, Foli 46, Full B59114
Propietària de la marca ÀLTIMA.

L’HOSPITALET RONDA DE SERVEIS FUNERARIS, S.L.

NIF: B66397035.

Domicili social: Av. Ramón Frontera, núm. 11 – L’Hospitalet de Llobregat (08901)

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44533, Foli 201, Full 459006.

GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, S.L.

NIF: B59357707.

Domicili social: C/ Saragossa, núm. 6 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 08830.
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 28995, Foli 217, Full B-2609.

FUNERARIA VILANOVA, S.A.

NIF: A08839631.

Domicili social: Vilanoveta, núm. 12 – Vilanova i la Geltrú. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44533, Foli 201, Full 459006.

SF INTEGRALS GIRONA, S.L.

NIF: B65215774

Domicili social: C/ Saragossa, núm. 6 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 08830.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 41571, Foli 192, Full B389242.

ALTREGARA SERVEIS FUNERARIS, S.L.

NIF: B65322737

Domicili social: C/ Saragossa, núm. 6 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 08830. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 42037, Foli 133, Full B400051.

 

CODIS DE CONDUCTA I NORMATIVA APLICABLE

ÀLTIMA i GIC estan obligades al codi deontològic indicat, i adherida al Codi de Bones Pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris, a l'àmbit de Catalunya, impulsat pel Síndic de Greuges i l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya.

-        Codi deontològic del professional del sector funerari

-        Codi de bones pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris

CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUESTA WEB

L'accés a aquesta Web és gratuït, llevat del cost de la connexió a Internet que necessitis per accedir-hi. Qualsevol persona que accedeixi a la Web tindrà la consideració de “Usuari”. L'accés i la utilització a qualsevol pàgina web titularitat d'ÀLTIMA i GIC suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús, a la versió publicada per ÁLTIMA i GIC en el moment de accedir a la Web. Advertir que els Llocs Web d'ÀLTIMA i GIC estan destinats a Usuaris més grans.

La utilització de determinats serveis oferts al Web d'ÀLTIMA i GIC es poden regir a més per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entenen acceptades pel simple ús d'aquests serveis.

No pots utilitzar la Web amb fins lesius de béns o interessos d'ÀLTIMA i GIC o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de ÀLTIMA o de tercers.

Com a Usuari de la Web, assumeixes la responsabilitat de l'ús del mateix i et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ÀLTIMA i GIC puguin oferir i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic;

 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o les llibertats fonamentals;

 3. Provocar danys als sistemes físics i lògics d'ÀLTIMA i GIC, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

 4. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els missatges. ÀLTIMA i GIC es reserven el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

 5. Proporcionar dades falses o inexactes, així com suplantar la identitat de tercers.

En qualsevol cas, ÀLTIMA i GIC no seran responsables de les opinions abocades pels usuaris a través de les eines de participació. ÀLTIMA i GIC es reserven el dret a denegar o retirar l'accés a la Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís als Usuaris que incompleixin aquest Avís Legal.

ÀLTIMA i GIC podran utilitzar tots els mitjans legals al vostre abast per perseguir l'incompliment de l'aquest Avís Legal i qualsevol utilització indeguda de la seva Web.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tots els Usuaris que accedeixen a aquest lloc Web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir-hi accepten utilitzar-lo segons les lleis i usos de trànsit i hauran de respondre davant ÀLTIMA, GIC o altres empreses, per qualsevol dany que pugui haver estat produït com resultat d‟un incompliment d‟aquestes obligacions.

El contingut, informació i/o serveis continguts en aquest web s'han d'entendre com a merament informatius. ÀLTIMA/GIC no garanteixen ni responen de cap forma de la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud dels mateixos, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

Tant l'accés als Llocs Web d'ÀLTIMA i GIC com l'ús que es pugui fer de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Ni ÀLTIMA ni GIC no respondran de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l'accés o ús de la dita informació.

ÀLTIMA i GIC declaren que han adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Web i evitar l'existència i la transmissió de virus i altres components perjudicials als Usuaris. No obstant això, ÀLTIMA/GIC no garanteixen es fan responsables de:

       i. a continuïtat, manca d'utilitat o rendiment dels continguts i/o serveis del Web, així com l'absència d'errors, virus i/o altres components nocius en aquests o al servidor que el subministra;

      ii. La invulnerabilitat de la Web i/o de les mesures de seguretat que s'hi adoptin;

    iii.  Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ÀLTIMA i GIC estableixen a la Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la Web.

Si tinguessis coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis oa la moral o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o de qualsevol altre dret de tercers, ho hauràs de notificar immediatament a ÀLTIMA/ GIC perquè pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

ÀLTIMA/GIC no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En cas que tot o part dels continguts de les pàgines d'ÀLTIMA i GIC siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit accedir-hi.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

ELYSIUS EUROPA, S.L. i GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOM, S.L són titulars dels següents dominis:

www.gicdenomber.es

www.cementiridesantvicensdelshorts.com

www.parc-roquesblanques.com

www.cementiridecervello.com

www.cementiridesantcugatdelvalles.com

www.cementirideviladecans.com

www.cementirisdelpratdellobregat.com

www.cementiridecorberadellobregat.com

www.cementiridesantjustdesvern.com

www.cementirisdesitges.com

www.cementiridecastellardelvalles.com

www.cementiridesantperederibes.com

 

Els Llocs Web d'ÀLTIMA i GIC es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

El contingut, informació i/o serveis continguts en aquest web s'han d'entendre com a merament informatius. ÀLTIMA/GIC no garanteixen ni responen de cap forma de la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud dels mateixos, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda a Llocs Web d'ÀLTIMA i GIC, entre d'altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements continguts, són ELYSIUS EUROPA, S.L., GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOM o les empreses del seu grup titulars o legítimes llicenciatàries, excepte aquells continguts que pertanyen a tercers a què l'Usuari hi pot accedir a través d'hipervincles.

ÀLTIMA i GIC no atorguen garanties sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines Web d'ÀLTIMA i GIC en cas que la titularitat dels mateixos no correspongui a ÀLTIMA, ni GIC ni a les empreses del seu Grup.

En cap cas l'accés i l'ús a les pàgines Web d'ÀLTIMA i GIC per part dels Usuaris, es podrà considerar com que es concedeix llicència d'ús, o dret a cap actiu d'ÀLTIMA o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a ÁLTIMA/GIC l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució transformació, publicació i qualsevol altra activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda a les pàgines Web d'ÀLTIMA i GIC, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials incloses, per a qualsevol fi i mitjà utilitzat, sense l'autorització expressa dels titulars respectius. o l'autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web d'ÀLTIMA i GIC, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'ÁLTIMA/GIC donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Enllaços

En el cas que a la nostra Web existissin enllaços o hipervincles cap a altres pàgines webs, ni ÀLTIMA ni GIC exerciran cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas, ÁLTIMA/GIC assumiran cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l'Usuari, ni la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa o constitucionalitat de qualsevol material, serveis o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Per tant, ÀLTIMA i GIC s'exclouen de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari derivat de l'accés a aquests enllaços de tercers.

Igualment, l'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre ÀLTIMA o GIC i el propietari de la pàgina web on s'estableixi, ni l'acceptació i l'aprovació dels seus continguts o serveis que s'hi ofereixen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

ÀLTIMA i GIC garanteixen la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb allò establert al Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

De conformitat amb la legislació aplicable esmentada, ÀLTIMA i GIC respecten la privadesa dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats, a fi d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, robatori, mal ús, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals dels Usuaris dels llocs web d'ÀLTIMA i GIC, només s'obtindran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals es hagin demanat. Quan es demanin dades personals a través dels Llocs Webs d'ÀLTIMA i GIC, s'informarà prèviament a l'Usuari de forma clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les vostres dades.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal. En cas contrari, serà l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això ÁLTIMA/GIC com a titulars del portal o tercers amb motiu de la seva utilització.

Per ampliar la informació sobre la política de protecció de dades i drets, consulteu la Política de Privadesa que es troba al peu de pàgina d'aquesta Web.

De vegades, ÀLTIMA i GIC podran utilitzar cookies per al funcionament correcte d'aquesta web. Podeu consultar com utilitzem les cookies a través de la nostra Política de Cookies que es troba al peu de pàgina d'aquesta Web.

 

DISPOSICIONS FINALS

 •     Avís Legal podrà modificar-se en qualsevol moment, publicant-ne el contingut. Per tant, aquest estarà vigent fins que sigui modificat per un altre Avís Legal degudament publicat.
 •     Si algun punt d'aquest Avís Legal és considerat nul o inaplicable no afectarà la resta d'apartats de l'Avís Legal.
 •     En cas que ÀLTIMA ni GIC no exercitin qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia a aquest, llevat que ho reconegui expressament i per escrit.
 •     Els Usuaris i els responsables de la Web se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui ser aplicable, sempre que la legislació aplicable així ho permeti. Aquest Avís Legal s'interpretarà sobre la base de la legislació espanyola.
 •    Tota la informació que es rebi a les pàgines Web d'ÀLTIMA i GIC es consideraran cedides a ELYSIUS EUROPA, S.L. i GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOM a títol gratuït.
 •     Als efectes de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l'apartat de contacta de la web http://www.altima-sfi.com.

 

Aquest Avís Legal ha estat revisat i publicat a data 18/01/22.