Mediambiental

mediambiental

La política de qualitat d’ÀLTIMA està certificada amb la norma de qualitat ISO 14001 i es basa en els següents punts: 

  1. El compliment rigorós de la legislació i reglamentació mediambiental aplicable.
  2. Millora contínua del nostre sistema de gestió ambiental a través de la planificació dels objectius i metes mediambientals, basats en l'anàlisi dels nostres aspectes i impactes mediambientals, de la informació obtinguda de clients, proveïdors, adminisitracions públiques i terceres parts en general i ser coherents.
  3. Revisió del sistema de gestió ambiental realitzada de forma planificada a través del comitè de medi ambient i de les auditories internes.
  4. La prevenció de la contaminació i la reducció dels impactes mediambientals amb incidència negativa, especialment els que són més significatius com ara les emissions atmosfèriques dels forns d'incineració i els residus associats a la nostra activitat.
  5. La comunicació, coneixement i sensibilització dels principis de la nostra política mediambiental arriba a tot el personal que treballa en els nostres centres i als nostres proveïdors i clients.
  6. La transparència és el principi bàsic en què es comunica la nostra comunicació tant en l'àmbit intern com extern en matèria mediambiental.
  7. La planificació d'objectius i metes ambientals a partir de l'anàlisi dels nostres aspectes i impactes, de la informació obtinguda de clients, proveïdors, administracions públiques i terceres parts en general.
  8. La nostra política de medi ambient es manté actualitzada per assegurar que és coherent amb els principis que assumeix la nostra empresa en el context de les seves activitats, realitat geogràfica, requisits legals i dins del principi general de millora contínua. 

Per a més informació, us adjuntem els documents oficials que acrediten cada certificació: