Causas de mortalidad en España

Per què moren les persones a Espanya? Explorem les causes de la mortalitat

30 abril 2024

Quines són les principals causes de mortalitat a Espanya? Avui a Roques Blanques analitzem per què tenen lloc la major part de les defuncions al nostre país, segons les tendències registrades els últims anys.

Principals causes de mortalitat a Espanya: una anàlisi detallada

Si analitzem quines són les principals causes de mort a Espanya, veiem que determinades malalties (de diferents tipus) encapçalen el rànquing de les causes de defunció a Espanya. Tanmateix, també hi poden haver altres motius que no tenen res a veure amb un mal estat de salut de les persones.

Tenint en compte les dades que aporta l’Institut Nacional d’Estadística (INE) dels últims anys i que el 2020 es va disparar la taxa de mortalitat per la COVID-19 com a causa principal, vegem quines són les causes de defunció a Espanya més freqüents.

Malalties del sistema circulatori: la causa de morts més gran 

Les malalties circulatòries són les principals causes de mortalitat a Espanya. Aquest és el motiu més preocupant i n’hi ha prou de veure les dades més recents per a entendre-ho. Segons l’INE, durant la primera meitat del 2023 van morir 221.462 persones a Espanya, de les quals, el 27,1% van morir a causa d’alguna malaltia del sistema circulatori.

La lluita contra el càncer: la segona causa principal de mortalitat

La segona causa de mortalitat a Espanya és el càncer. Durant el primer semestre del 2023, el 25,8% de les defuncions registrades a Espanya va ser per aquesta malaltia.

A més a més, és important assenyalar que les defuncions que s’esdevenen per tumors a Espanya tenen una tendència a l’alça i la xifra no ha deixat d’augmentar des dels anys vuitanta.

Respirem la vida: malalties del sistema respiratori

La tercera de les causes de mortalitat a Espanya són les malalties del sistema respiratori, que van constituir l’11,5% del total de defuncions registrades durant el primer semestre del 2023.

Segons les dades de l’INE, aquesta mena de malalties com a causa de mortalitat segueix una tendència a la baixa des de l’any 2018, quan va assolir el valor màxim. No obstant això, després d’uns quants anys de caigudes contínues, el 2022 es van tornar a registrar més de 40.000 defuncions a Espanya per aquest motiu, quan l’any anterior es va assolir el registre més baix des del 1995.

A més a més, durant els sis primers mesos del 2023, les defuncions per malalties respiratòries van augmentar un 23,7% en comparació del mateix període de l’any anterior, l’increment més gran de totes les causes de mort a Espanya.

Per darrere d’aquestes malalties, que constitueixen les tres causes principals de mortalitat a Espanya, també hi ha les malalties del sistema nerviós (5,8%) i les malalties del sistema digestiu (5,3%).

Causes externes

A més de les defuncions per malalties, al nostre país, la quarta causa de mortalitat és externa. El suïcidi ocupa la primera posició d’aquestes causes externes, que sovint és conseqüència de trastorns mentals i del comportament.

Unes altres causes de mort no natural que ocupen les primeres posicions de les estadístiques són l’esgotament, les caigudes accidentals i els accidents de trànsit, entre altres tipus d’accidents, que, a més, constitueixen les principals causes de mortalitat infantil a Espanya. Seguides d’altres motius, com ara l’enverinament accidental (per psicofàrmacs o drogues) o les agressions (homicidis).

Les zones en què les causes externes són motiu de mortalitat amb més freqüència es troben a la meitat nord peninsular, i hi destaquen especialment les províncies de Lugo i Ourense.

En aquests casos, en què el motiu de la defunció no és una malaltia, les morts s’esdevenen de manera sobtada, un fet difícil d’afrontar per a les famílies. Per això, a Roques Blanques esperem que, si et trobes en aquesta situació, et resultin útils els nostres consells sobre com es pot superar el dol després d’una mort inesperada.

Desglossament de les principals causes de defunció per regió

Ja hem vist que les malalties circulatòries, el càncer i les malalties del sistema respiratori són les principals causes de mortalitat a Espanya a escala nacional, i aquesta tendència també es manté per regions.

A la major part de províncies del país, les malalties del sistema circulatori són la primera causa de defunció.

En algunes zones, en canvi, el càncer és la primera causa de mort. És el cas de les comunitats autònomes de Madrid, Balears, el País Basc, Navarra o Cantàbria i d’algunes províncies com la Corunya, Girona o Barcelona.

L’impacte dels estils de vida en les causes de mortalitat

L’estil de vida és un factor de risc a l’hora de contreure malalties com les que constitueixen les primeres causes de mortalitat a Espanya que acabem de veure.

La inactivitat física, una dieta poc saludable o el tabaquisme són conductes que poden provocar malalties circulatòries i respiratòries i càncer, els tres motius principals de mort al nostre país.

Aquests mals hàbits poden donar lloc a malalties cròniques que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), suposen prop del 60% de totes les defuncions que es registren al món. És per això que la prevenció ha esdevingut una prioritat per al que es considera un problema greu de salut pública.

Conèixer les causes de mortalitat a Espanya pot ajudar a treballar per prevenir aquestes malalties, amb la finalitat de reduir la taxa de defuncions al nostre país i augmentar l’esperança de vida.

Portar un estil de vida saludable redueix notablement el risc de patir malalties que poden ser potencialment mortals. Mantenir un pes saludable, fer exercici regularment, seguir una dieta sana i equilibrada, no fumar i aprendre a gestionar l’estrès són hàbits que ens poden allargar la vida.