Història

El Cementiri Comarcal Roques Blanques és el primer cementiri d’importància, per superfície i per capacitat, que té titularitat pública i que ha concedit la gestió a una empresa privada, NOMBER, especialitzada en el sector funerari. Aquest sistema mixt d’explotació té el doble avantatge de la seguretat que proporciona el suport d’una institució pública d’una banda, i de l’agilitat i eficàcia que significa una gestió privada, d'altra.

La superfície de la finca Can Tintorer, on hi ha el cementiri, és de 50 hectàrees. Actualment compta amb 20.498 sepultures tradicionals i ecològiques, tant per inhumacions com per a serveis d’incineració. En total s’han construït:6.130 nínxols (dels quals, 36 són nínxols verds), 3.119 tombes, 212 panteons (entre panteons de 15,20 i 25m2, així com, panteons del Bosc), 7.215 osseres de paret, 880 columbaris de terra, 1.518 Bosc de la Calma, 579 Arbres Familiars, 845 Camí del Bosc i un Jardí/Font del Repòs.

El número de serveis que s’efectuen anualment son de 1.022 serveis i 4.657 incineracions. El projecte inicial del Cementiri Comarcal Roques Blanques, a càrrec dels arquitectes Batlle i Roig, és modèlic pel que fa a la concepció i ha rebut diversos premis a la seva qualitat i a les seves iniciatives sostenibles respecte el medi ambient, responsabilitat social i proximitat local.

Galeria Audiovisual

Visita virtual

Videos

Notícies

Serveis Funeraris Integrals inaugura el Jardí del Repòs, un nou espai per dipositar les cendres del difunt

El 31% dels serveis funeraris a la província de Barcelona són incineracions

Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques, primer d’Espanya que obté la certificació mediambiental EMAS

Barcelona, 26 de febrer de 2008.- El Cementeri Comarcal Parc de Roques Blanques ha obtingut la certificació EMAS, que avala la seva sòlida trajectòria en política mediambiental i garanteix la plena transparència de gestió en aquest àmbit.

Roques Blanques collavora amb Collserola

Barcelona, 13 de maig de 2008 - GIC de Nomber SL ha signat un conveni de col•laboració amb el Consorci del Parc de Collserola mitjançant el qual el cementiri Parc de Roques Blanques es compromet a donar suport econòmic per al manteniment, conservació i promoció d´aquest espai natural.

Certificats i ordenances

Seguim rigorosament les polítiques mediambientals per complir amb totes les normatives actuals.

Medioambiental

La política mediambiental de Altima-GIC està certificada amb la norma de qualitat ISO 1400.

Qualitat

La política de qualitat de Altima-GIC està certificada amb la norma de qualitat ISO 9001. 

Reglament

Més informació sobre el reglament i les ordenances fiscals actuals.

Mapa del cementiri

Mapa Cementerio